De Kolenkitkrant Expositie is een bijeenkomst en tentoonstelling met de foto's van Denise van Gerven om alle Kolenkitkranten die tot nu toe gemaakt zijn in de spotlights te zetten. De redactie van de krant onder leiding van Ruud van Buren heeft een bijzondere gelegenheid georganiseerd met heerlijke hapjes, DJ LEN, verhalen en leuke activiteiten voor kinderen.
Buurtbewoners konden ideeën indienen voor de volgende krant, en kregen de tegelwijsheden van Sisa Urmy mee in de vorm van stickers.
https://www.kolenkit.info/

---

The Kolenkitkrant Exhibition was a gathering and exhibition with the photos of Denise van Gerven to put all the Kolenkit newspapers made so far in the spotlight. The editors of the newspaper, led by Ruud van Buren, organized a special occasion with delicious snacks, DJ LEN, stories and fun activities for children.
Local residents could submit ideas for the next newspaper and received Sisa Urmy's tile wisdom in the form of stickers.
https://www.kolenkit.info/