Soft Maps

We nodigen je graag uit voor “Soft Maps”, een duoshow van Nadja Schlenker en Sanne van Balen

Openingsevenement op 8 juni: 16.00 – 21.00 uur
Openingstijden 9 en 10 juni: 13.00 – 18.00 uur

‘Soft Maps’ is een duoshow van Sanne van Balen en Nadja Schlenker waarin stad en platteland, beeldende kunst en design, water en architectuur elkaar ontmoeten. Beide kunstenaars richten zich op hun eigen vorm en inhoud, maar ontmoeten elkaar in kleur, beeldtaal en onderzoek. In 2D- en 3D-werken vertalen ze hun observaties en presenteren ze als een dialogisch geheel. Het spanningsveld tussen abstractie en herkenbaarheid van de omgeving is zowel inspiratiebron als uitkomst.

---

We’re happy to invite you to “Soft Maps”, a duo show by Nadja Schlenker and Sanne van Balen

Opening event on June 8: 4pm – 9pm
Opening hours June 9 & 10: 1pm – 6pm

‘Soft Maps’ is a duo show by Sanne van Balen and Nadja Schlenker in which city and countryside, fine arts and design, water and architecture meet. Both artists focus on their own form and content, but meet each other in color, visual language and research. In 2d and 3d works, they translate their observations and present them as a dialogical whole. The tension between abstraction and the recognisability of the environment is both a source of inspiration and outcome.

 Contact details:
Sanne van Balen
www.sannevanbalen.nl
sannevanbalen@gmail.com
@sannevbalen

 Nadja Schlenker
www.nadjaschlenker.com
nadjakimschlenker@gmail.com
@nadjakimschlenker

 Expositie M.O.T. Milieu Opruim Team

Zeg niet goed zo, doe het zelf’!

Door de kinderen en begeleiders van het  M.O.T. Milieu Opruim Team van stichting Operatie Periscoop.
In de week van 12 tot 18 juni presenteert het M.O.T. Milieu Opruim Team, dit zijn een groep kinderen uit de Gibraltarbuurt, een interactieve expositie ‘Zeg niet goed zo, doe het zelf’. Kom je kijken? Of pak je lege pakjes en dozen en bouw met ons mee aan een stad die verzuipt van de dozen. Wij hebben wel een idee!

Over M.O.T. Milieu Opruim Team
Elke vrijdagmiddag ruimt een groep kinderen uit de Gibraltarbuurt hun buurt op en knutselen met wat ze vinden op straat. Ze recyclen van alles wat ze vinden, op weg naar een schonere buurt. En ‘zeg vooral niet tegen ons goed zo, maar doe het zelf’!

https://www.instagram.com/m.o.t.milieuopruimteam

Openingstijden:

Dinsdag 13 tot donderdag 15 juni van 15u t/m 18u.
Vrijdag 16 juni vanaf 15u tot 18u M.O.T. Feest en handleiding presentatie!
Zaterdag 17 en zondag 18 juni vanaf  11u tot 17u.

Over Operatie Periscoop
Operatie Periscoop: participatief ontwerp, actieonderzoek, community building en social placemaking vanuit de kracht van lokale kennis en kunst in het publieke domein voor al meer dan 12.5 jaar.

Operatie Periscoop brengt plekken in de openbare ruimte in kaart die aandacht nodig hebben.  Via fysieke en sociale interventies katalyseren wij deze tot fijne en sociale verblijfsplekken. De belangrijkste partner is de buurtbewoner.

https://www.operatieperiscoop.nl
https://www.instagram.com/operatieperiscoop
https://www.facebook.com/operatieperiscoop

Voor meer informatie en vragen: frouwkje@operatieperiscoop.nlBOUW OP DE WALLEN

Van 22 t/m 25 juni nodigen we je uit voor ons BOUW pop-up event
 
Onze pop-up is een bijzondere gelegenheid om ons werk te bekijken, in contact te komen met enkele BOUW-artiesten en te genieten van muziek, versnaperingen en culturele ervaringen.

Details:
Donderdag 22 juni t/m zondag 25 juni
Dagelijks geopend van 12:00-18:00
Feest op zaterdag 24 van 17:00-22:00
Locatie: St Annedwarsstraat 6, Amsterdam.
In samenwerking met meerdere identiteiten een creatieve ruimte voor kunst en cultuur in hartje Amsterdam.

Deelnemende kunstenaars
Children of the LightAlfie’s Fuzzy FriendsCarolina AboarrageMaarten SchuurmanMarcio PontesBrigitte de LangenBYBROWNDaan MarsFloor KnaapenHet GildelabMarnix PostmaN'atelier CeramicsPeim SlootRoman ZhukSuat Ogut

---

We invite you to our BOUW pop-up event from 22nd-25th June
Our pop-up is a remarkable opportunity to view our work, engage with some of the BOUW artists and enjoy music, refreshments and cultural experiences.

Details:
Thursday, June 22nd till Sunday 25th 
Open everyday from 12:00-18:00
Party on Saturday 24th from 17:00-22:00
Location: St Annedwarsstraat 6, Amsterdam.
In collaboration with multiple identities, a creative space for art and culture in the heart of Amsterdam.

Participating BOUW artists
Children of the LightAlfie’s Fuzzy FriendsCarolina AboarrageMaarten SchuurmanMarcio PontesBrigitte de LangenBYBROWNDaan MarsFloor KnaapenHet GildelabMarnix PostmaN'atelier CeramicsPeim SlootRoman ZhukSuat OgutAbstruction

Betreed de intrigerende wereld van "Abstruction", waar de artistieke werelden van Paul Ouwerkerk, Urshtray, Tobias Becker Hoff en Micha de Bie met elkaar verweven zijn. Deze unieke groepstentoonstelling combineert de ogenschijnlijk tegengestelde concepten van abstractie en obstructie en vat de artistieke spanning samen tussen het verleggen van grenzen Wees getuige van boeiende uitdrukkingen die ontstaan op het snijvlak van innovatie en uitdagingen, die introspectie oproepen en artistieke grenzen verleggen.

Artiesten
Paul Ouwerkerk
Urshtray
Tobias Becker Hof
Micha de Bie

Opening
Vrijdag 23 juni, 17:00-21:00

Tentoonstelling
23/06 - 25/06

Bezoek tijden
11:00 - 18:00 uur

Enter the intriguing world of "Abstruction”, where the artistic realms of Paul Ouwerkerk, Urshtray, Tobias Becker Hoff, and Micha de Bie intertwine. This unique group show merges the seemingly opposing concepts of abstraction and obstruction, encapsulating the artistic tension between pushing boundaries and navigating obstacles. Witness captivating expressions emerging from the intersection of innovation and challenges, evoking introspection and pushing artistic boundaries.

Artists
Paul Ouwerkerk
Urshtray
Tobias Becker Hoff
Micha De Bie

Opening
Friday 23 June, 17:00-21:00

Exhibition
23/06 - 25/06

Visit hours
11:00 - 18:00