Betreed de intrigerende wereld van "Abstruction", waar de artistieke werelden van Paul Ouwerkerk, Urshtray, Tobias Becker Hoff en Micha de Bie met elkaar verweven zijn. Deze unieke groepstentoonstelling combineert de ogenschijnlijk tegengestelde concepten van abstractie en obstructie en vat de artistieke spanning samen tussen het verleggen van grenzen Wees getuige van boeiende uitdrukkingen die ontstaan op het snijvlak van innovatie en uitdagingen, die introspectie oproepen en artistieke grenzen verleggen.

---

Enter the intriguing world of "Abstruction”, where the artistic realms of Paul Ouwerkerk, Urshtray, Tobias Becker Hoff, and Micha de Bie intertwine. This unique group show merges the seemingly opposing concepts of abstraction and obstruction, encapsulating the artistic tension between pushing boundaries and navigating obstacles. Witness captivating expressions emerging from the intersection of innovation and challenges, evoking introspection and pushing artistic boundaries.