𝗡𝗟 // Voor 24 uur is Huiskamer van de Kunstenaar zowel overdag als 's nachts te bezoeken. Deze experimentele expositie is een tijdelijke en veranderlijke ruimte waarin we onze gasten betrekken bij de huiselijke rituelen van de plek. In deze ontspannen en sociale omgeving kun je bijvoorbeeld komen eten, naar performances kijken, en er is ruimte voor dialoog en contemplatie.

Vanuit een experimentele houding gaan wij (Annemarie Slobbe, Adriaan Rees, Shlomo Benami and Zoë d'Hont) een spel aan vanuit het denken met en door kunst. Met deze expositie onderzoeken we de presentatiewijze van kunst, door de white cube te transformeren en een totaalervaring te creëren.
Door een huiskamer te maken willen we de afstand tussen de bezoeker en het kunstwerk verkleinen. Een huiskamer is een plaats van comfort. Hier kan je rustig zitten om te praten over kunst, hoe je je tot de kunstwerken verhoudt, maar ook tot het leven en elkaar. Je kan er de tijd nemen, ontspannen, en belangeloos aanwezig zijn.
Het onderzoek omvat het verbinden van mens en omgeving, zonder productieve doelstelling. Fundamenteel is dat mensen ontspannen kunnen samenzijn, en bezoekers worden betrokken in het leven van de kunstenaar.

Huiskamer van de Kunstenaar is mogelijk gemaakt door het AFK (Amsterdams Fonds voor de Kunst)

𝗘𝗡 // For 24 hours Huiskamer van de Kunstenaar will be open to visitors during day- and nighttime. This experimental exhibition is a temporary and changing space in which we involve our guests in the domestic rituals of the place. In this relaxed and social environment you can, for example, have dinner with us, watch performances, and there is room for dialogue and contemplation.

From an experimental attitude, we (Annemarie Slobbe, Adriaan Rees, Shlomo Benami and Zoë d'Hont) engage into thinking with and through art. With this exhibition we investigate the presentation of art, by transforming the white cube into an immersive experience.
By creating a living room we want to reduce the distance between visitors and the artworks. A living room is a comfortable place. Here you can sit quietly and talk about art, how you relate to the artworks, and how you relate to life and each other. You can take your time, relax and be there selflessly.
The research involves connecting people and their environment, without the aim of productivity. The fundamental principles are that people can be together in a relaxed manner, and that visitors become involved in the artist's life.

Huiskamer van de Kunstenaar is kindly supported by the AFK (Amsterdam Fund for the Arts)