‘Soft Maps’ is een duoshow van Sanne van Balen en Nadja Schlenker waarin stad en platteland, beeldende kunst en design, water en architectuur elkaar ontmoeten. Beide kunstenaars richten zich op hun eigen vorm en inhoud, maar ontmoeten elkaar in kleur, beeldtaal en onderzoek. In 2D- en 3D-werken vertalen ze hun observaties en presenteren ze als een dialogisch geheel. Het spanningsveld tussen abstractie en herkenbaarheid van de omgeving is zowel inspiratiebron als uitkomst.

---

‘Soft Maps’ is a duo show by Sanne van Balen and Nadja Schlenker in which city and countryside, fine arts and design, water and architecture meet. Both artists focus on their own form and content, but meet each other in color, visual language and research. In 2d and 3d works, they translate their observations and present them as a dialogical whole. The tension between abstraction and the recognisability of the environment is both a source of inspiration and outcome.