NFT-AMS is een tentoonstelling die een selectie die verschillende hedendaagse kunstenaars samenbrengt die de grenzen tussen fysiek en digitaal verkennen. Dadara, Dutchtide, Enrique Gutierrez, Marnix Postma, Handiedan, Mossy Giant, Noa Jansma, PIV en Peim van der Sloot maken allemaal gebruik van de mogelijkheden die blockchain, AI of nieuwe technologieën met zich mee brengt, en dat resulteert in zeer diverse kunstwerken en concepten. De verhalen die in deze expositie tot uiting komen, reiken verder dan het fysieke canvas en openen een venster naar een uniek en niet vervangbare nieuwe werkelijkheid.
 

NFT-AMS is an exhibition that brings together a selection of various contemporary artists who explore the boundaries between physical and digital realms. Dadara, Dutchtide, Enrique Gutierrez, Marnix Postma, Handiedan, Mossy Giant, Noa Jansma, PIV and Peim van der Sloot all make use of the new possibilities that blockchain , AI and new technology brings, resulting in highly diverse artworks and concepts. The stories expressed in this exhibition extend beyond the physical canvas, opening a window to a unique and immutable new reality.

NFT-AMS is part of MET-AMS, which takes place simultaneously at the Wetergasfabriek.