Sculp 5 - Esra Sakir

What if History Was Her Story?

Sluit je aan bij de uitnodiging van Esra Sakir om het meest veelzijdige materiaal genaamd klei te ontdekken. Tijdens de workshop zullen we verschillende technieken oefenen om een basale vorm in klei te creëren, die vervolgens gebakken zal worden. We zullen kennis en gedachten uitwisselen over het materiaal en de relatie tussen vorm en materiaal bespreken.

Geboren in Turkije, gestudeerd in Italië en momenteel gevestigd in Nederland, met een formele opleiding in schilderkunst, richt Esra zich de laatste jaren op driedimensionale keramische werken. Haar diverse culturele invloeden worden direct weerspiegeld in haar artistieke werk.

Ze onderzoekt voortdurend iconografische reacties op vrouwelijke empowerment en een nieuwe kijk op geschiedenisinterpretatie in haar uitingen. Haar sculpturen belichamen een balans tussen prehistorische en klassieke, moderne en traditionele, abstracte en figuratieve elementen.
 

Join Esra Sakir’s invitation to discover the most versatile material called clay. During the workshop we will practice several techniques to build a basic form in clay, to be fired afterward. We will exchange our knowledge and thoughts on the material. We will discuss the form and material relation.

Born in Turkey, studied in Italy, and currently based in The Netherlands, with formal education in painting, during last years focuses on three-dimensional ceramic works. Her diverse cultural influences are directly reflected in her artistic work. 

She constantly researches iconographic responses for woman empowerment, and a new perspective on history reading within her expressions. Her sculptures embody a balance between prehistoric and classical, modern and traditional, abstract and figurative elements.

Event supported by Amsterdams Fonds voor de Kunst